در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان یک دستگاه کامیون کمپرسی 10 تن به ناوگان حمل ونقل شهرداری اضافه شد.

  به این ترتیب خدمات موتوری شهرداری با چهار دستگاه کمپرسی ، یک لودر ، یک مینی لودر، یک دستگاه خط واحد درون شهری ، چهار مینی بوس و یک کامیونت ایسوزو کمپرسی توان عملیاتی بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت.

مهندس پور امینایی شهردار پاریز در این رابطه افزود :

 

با توجه به نیاز شهر به خودرو حمل بهداشتی گوشت توانستیم سال گذشته یک دستگاه خودرو حمل بهداشتی گوشت و همچنین یک کامیونت ایسوزو به ناوگان حمل و نقل شهرداری اضافه کنیم و در حال حاضر برای تجهیز واحد آتشنشانی به یک کامیون آتشنشانی  با ظرفیت و امکانات بهتر و همچنین یک دستگاه بیل بکهو در حال رایزنی هستیم که امیدواریم بتوانیم نیاز شهرداری را برای ارائه خدمات بهتر برطرف کنیم.