اجرای گلدانهای صخره ای بتنی در سطح شیب دار واقع در خیابان صاحب الزمان عج جنب سقاخانه به منظور زیبا سازی و ایجاد فضای سبز