محمد امین پور امینایی متولد فروردین ماه سال 1360 فارغ التحصیل مهندسی کارشناسی عمران و دانشجوی ارشد گزایش راه و ترابری
از سال 86 فعالیت در زمینه های مختلف عمرانی در قالب پیمانکار ، مشاور و کارفرما به عهده داشتم
از اسفند ماه سال 92 نیز توفیق خدمت همشهریان محترم پاریزی به بنده محول شده است.